Djelatnosti O&G Club-a

 • održavanje tematskih predavanja iz znanstvenih, ekonomskih i kulturnih oblasti a u pitanjima od interesa za članstvo,
 • organiziranje plesne obuke za osobe starije životne dobi, te plesnih i drugih tjelesnih aktivnosti u svrhu poboljšanja psihofizičkih sposobnosti i zdravlja,
 • organiziranje prigodnih priredbi i manifestacija, plesnih večeri i natjecanja radi međusobnog druženja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena osoba starije životne dobi, ali i mlađe populacije
 • edukacija u oblasti financijske pismenosti, upravljanja osobnim financijama,
 • informiranje o pravima i obvezama pri umirovljenju i tijekom umirovljenja, te o pogodnostima koje imaju osobe starije životne dobi (prava na razne pogodnosti koje proizlaze temeljem statusa starije osobe, umirovljenika i sl.),
 • organizacija edukativnih radionica, seminara i tečajeva a u pitanjima od interesa za članstvo,
 • sudjelovanje na prigodnim manifestacijama,
 • sudjelovanje u radu svih oblika organiziranja osoba starije životne dobi,
 • suradnja sa ostalim sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj, naročito plesnim udrugama, udrugama umirovljenika, udrugama osoba sa invaliditetom,
 • dodjeljivanje priznanja osobama i organizacijama za zasluge u poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi odnosno onih sa invaliditetom,
 • povezivanje sa raznim oblicima udruživanja mladih i suradnja na zajedničkim projektima,
 • izdavanje glasila udruge, monografija, brošura, knjiga i ostalih publikacija,
 • informiranje članova i javnosti putem web stranica